Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Stručně o projektu


Projekt je zaměřen na podporu moderních metod ve výuce chemie (laboratorní metody využívající moderní přístrojové vybavení, využívaní animací pro zobrazování probíhajícíh reakcí, využívaní internetových zdrojů informací aj.). S těmito metodami budou seznamováni a školeni učitelé chemie základních a středních škol.
Při školeních velký důraz bude kladen na správnou laboratorní praxi a dodržování pravidel práce a nakládání s chemickými látkami v souladu s platnou chemickou legislativou.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011